info@stichtingtriplec.nl

06 - 29 44 81 70

Ons zorg aanbod

Wij hebben ons de afgelopen corona periode nog meer gericht op het uitwerken van ons zorg & welzijn (care & cure) aanbod.

Wij gaan diensten, projecten en mooie verbindingen aanbieden in de zorgsector zoals armoedebestrijding, eenzaamheid, laaggeletterdheid, storytelling, client- en mantelzorgondersteuning.

We hopen hiermee als Schiedammers andere Schiedammers te kunnen helpen en ondersteunen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.


Mantelzorg Makelaar

Wat mantelzorg?
Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten.

Wanneer ben ik mantelzorger?
U geeft mantelzorg als u hulp biedt aan iemand. Niet omdat u een hulpverlenend beroep heeft, maar omdat u een sociale relatie met die persoon heeft. Zoals met een familielid, vriend of buren.

Wat is een mantelzorg makelaar?
Een mantelzorgmakelaar is iemand die regeltaken van een mantelzorger overneemt, zodat diegene minder wordt belast. Dit is handig als u sommige taken lastig vindt of als u er geen tijd voor heeft. Een mantelzorgmakelaar ondersteunt mantelzorgers bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van zorg, wonen, welzijn, financiën en de combinatie werk/mantelzorg. Het doel is het terugdringen of voorkomen van overbelasting. Het geven van goede informatie, kortdurende ondersteuning en praktische oplossingen helpen mantelzorgers om langer te kunnen blijven zorgen voor hun dierbaren.


Een mantelzorgmakelaar helpt u bijvoorbeeld met:
-het aanvragen en regelen van zorg.
-het bemiddelen tussen u en uw werkgever over de afstemming werk en zorg.
-informatie over verzekeringen.
-het zoeken naar een passend zorgaanbod voor u en de persoon voor wie u zorgt.
-het onderhouden van contact met uitkerende instanties zoals het CAK.nl, de gemeente of UWV.nl.
-het aanvragen van indicaties bij het CIZ (CIZ.nl), uw zorgverzekering of uw gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
-het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb).
-het organiseren van (onder meer) persoonlijke hulp op maat, opvang en woningaanpassing.
-informatie over wetten, regels en voorzieningen.
-het opstellen van een bezwaarschrift of klacht.
-het invullen van formulieren.
-het op orde krijgen van de administratie.
-het bieden van een luisterend oor.

Contactpersoon: Anette Kooij 06-36257337 of info@stichtingtriplec.nl

Wilt u meer informatie of eerst even bespreken wat de moglijkheden zijn, neem dan gerust vrijblijvend contact op.


Onafhankelijk cliëntondersteuner

Wat doet een cliëntondersteuner? Een cliëntondersteuner helpt en denkt met u mee over zorg en ondersteuning: wat past bij u, welke keuzes kunt u maken?

Een cliëntondersteuner helpt u om uw hulpvraag duidelijk te maken. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt en kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij een gesprek.
De cliëntondersteuner betrekt uw familie, mantelzorgers en vrijwilligers bij het zoeken naar oplossingen. U krijgt hulp bij de keuzes die u moet maken.
U leert om de juiste hulp te regelen en verschillende soorten hulp met elkaar te combineren.
Gemeenten betalen de kosten van de professionele cliëntondersteuner. Maar de professionele cliëntondersteuner is wél onafhankelijk van de gemeente en komt dus op voor uw belangen.


Advies, lezingen en presentaties

Mantelzorger - Ben ik mantelzorger? Ik zorg gewoon voor mijn moeder. Een lezing en toneelstuk over wanneer je eigenlijk mantelzorger bent en wat daar wel en niet bij hoort.

Verhalen en Story telling - presentatie over story telling en waarom dat zo goed werkt.

Mijn leven in kaart - workshop om zelf je levensverhaal te schrijven of die van je ouders, opa of oma.

Einde leven - Mijn laatste feestje, maar ik ben er zelf niet bij……interactieve workshop over je laatste wensen, wanneer en hoe je die bespreekbaar maakt.

Praten over de dood - presentatie over de dood zonder taboes.

Onafhankelijk advies - presentatie over alles wat je moet regelen voor een uitvaart, op een rijtje en alle mogelijkheden die er zijn

Alsof het nog niet erg genoeg is - lezing over het verschil tussen terminale en palliatieve zorg & wat je vooraf kunt regelen

Mijn laatste zorg - presentatie over wat er na overlijden allemaal gebeurt en hoe je elkaar ontzorgt.

Als geboorte afscheid nemen wordt - presentatie over kennismaken en afscheid inéén.

Betekent einde leven ook einde zorg? Alles over rouwverwerking en nazorg.

Wij werken samen met regisseurs en acteurs. Zij kunnen eenakters, sketches of korte toneelstukken verzorgen. Als eye opener of om een thema in te leiden.

Raak: eindeloos contact (Eckstein)

Ont-Mantelt: over mantelzorgers (Eckstein)

Alleen handbagage: over uitvaartwensen (Eckstein)

Later! over jongeren en rouw (Eckstein)


Levensverhalen

Project levensverhalen: in elk mens schuilt een boek.

Bij dit project draait het om verhalen voor, door en met Schiedammers. Het legt een verbinding tussen heden, verleden en toekomst. In het heden worden verbintenissen gerealiseerd tussen vertellers en schrijvers. Een deel van het verleden wordt herbeleefd, gedeeld en vastgelegd. Dit kan worden beschreven als een tijdsbeeld, waardoor de verhalen bewaard worden voor en gedeeld worden door volgende generaties.

Contactpersoon: Marijn Poel 06-29448170 of info@stichtingtriplec.nl